Twórcze pisanie, redakcje i korekty

Twórcze pisanie, redakcje i korekty

Bardzo lubię twórcze pisanie lub pracę nad szlifowaniem tekstu. Mam duże doświadczenie w pracy redakcyjnej, adiustacyjnej i korektorskiej, ponieważ pracowałam w wydawnictwach, czasopismach, dziennikach; wydawałam także czasopismo, byłam zatrudniona jako redaktorka, korektorka, pisywałam artykuły do prasy, współorganizowałam i współprowadziłam grupę artystyczną (promującą prozę, poezję, muzykę i malarstwo).

Weryfikuję teksty pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym i poprawności leksykalno-stylistycznej, a zdarza się mi wyłapywać błędy merytoryczne (jeśli znam się trochę na danej dziedzinie). Różnorodność moich zainteresowań, oczytanie i chęć zaznajamiania się z ciekawymi dziedzinami wiedzy i sztuki powodują, że praca nad cudzym tekstem najczęściej jest dla mnie interesującą lekturą, korzyścią intelektualną lub okazją do odkurzenia swoich wiadomości.

 ===============================

Piszę teksty na zamówienie z dziedzin, którymi się interesuję. Oto niektóre teksty na zamówienie:

– "Wykorzystanie środków ekspresji w nauczaniu języka obcego", artykuł metodyczny w czasopiśmie branżowym "Języki Obce w Szkole" (nr 2020/2); w artykule proponuję osobom uczącym języków obcych różne ćwiczenia dla ich uczniów: pobudzające obie półkule mózgowe, a także techniki ekspresyjne, ćwiczenia kinetyczne, metodę reagowania całym ciałem (TPR), używanie podczas lekcji śpiewu, malowania, muzyki, kolorów, zapachów, poezji, dotyku. Czasopismo do zamówienia lub do przeczytania online (mój artykuł na stronach 101–106) https://jows.pl/artykuly/wykorzystanie-srodkow-ekspresji-w-nauczaniu-jezyka-obcego

"Uwaga na złodziejkę... czasu!" oraz "Złodziejka czasu idzie na terapię", dwuczęściowy artykuł o prokrastynacji, opublikowany na Europejskim Portalu Młodzieżowym https://europa.eu/youth/pl/article/66/18742_pl oraz https://europa.eu/youth/pl/article/66/23000_pl

"Świat spod palca", artykuł zachęcający do rzemiosła artystycznego, opublikowany w miesięczniku młodzieżowym "Śmigło" http://www.archiwum.mlodziez.info/index.php?pageid=13697

======== 

Robię przeglądy prasy, streszczenia artykułów, opracowania informacji.

========

Od lat zajmuję się również pisaniem prozy. To jedno z moich opowiadań:

 – "Twarz", proza poetycka nagrodzona w Konkursie Prozy i Poezji "O Złoty Kałamarz i Złamane Pióro" http://www.ap.krakow.pl/apismo/nr3/tworczosc.html

========

Redaguję książki i czasopisma (m.in. przewodniki, artykuły podróżnicze, naukowe, książki popularnonaukowe, czasopisma młodzieżowe, społeczne, psychologiczne, religijne i religioznawcze) w języku polskim.

Korektuję teksty napisane po polsku – m.in. książki, artykuły prasowe i naukowe, prace naukowe (doktoraty, magisterki, licencjaty) – z dowolnej dziedziny (literaturoznawstwa, lingwistyki, psychologii, historii, chemii, biologii, bioetyki, medycyny, rehabilitacji, zarządzania, religioznawstwa, reklamy i wielu innych).

 

Cennik

Całkowity koszt pracy korektorskiej do uzgodnienia z klientką_tem: w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości tekstu, terminu, a także natężenia błędów. 

Przeciętnie moja korekta kosztuje 7–10 zł za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami). 

Proponuję korektę podwójną (w cenie pojedynczej): jedną przed składem tekstu, drugą po składzie – w PDF-ie lub na wydruku. 

Cena redakcji książki lub pracy naukowej do indywidualnego ustalenia.