Lista przymiotników: charakter i wygląd ludzi – część III

Oto trzecia część przymiotników opisujących wygląd i charakter ludzi, czyli powrót fiszek. Możesz samodzielnie nauczyć się tych 20 par często używanych przymiotników. Mój wybór słów był jak zwykle całkowicie subiektywny.

Copyright © by Nika Fronc-Iniewicz, październik 2013. All rights reserved.

 po włosku  po polsku
aggressivo, aggressiva napastliwy, napastliwa
agitato, agitata wzburzony, wzburzona
capace, di talento zdolny, zdolna
corraggioso, corraggiosa odważny, odważna
diligente pilny, pilna
dinamico, dinamica dynamiczny, dynamiczna
flemmatico, flemmatica flegmatyczny,-a
indelicato,-a, senza tatto nietaktowny,-a
malato, malata chory, chora
morbido, morbida miękki [mieɳki], miękka [mieɳka]
muscoloso, muscolosa umięśniony,-a
ossuto, ossuta kościsty, koścista
pieno/piena di tatto taktowny,-a
responsabile odpowiedzialny,-a
sano, sana zdrowy, zdrowa
sobrio, sobria trzeźwy, trzeźwa
testardo, testarda uparty, uparta
tollerante tolerancyjny,-a
ubriaco, ubriaca pijany, pijana
veloce, rapido,-a szybki, szybka

 

Po opanowaniu tych kolejnych słówek znów sprawdź swoją wiedzę na Fiszkach przymiotników: charakter i wygląd ludzi – części III.