Lista przymiotników: charakter i wygląd ludzi – część I

Oto lista wyrazów użytych w fiszkach przymiotników opisujących charakter i wygląd ludzi – części pierwszej. Możesz jej użyć do samodzielnej nauki tych słówek.

Copyright © by Nika Fronc-Iniewicz, 2009. All rights reserved.

 po włosku  po polsku
allegro, allegra wesoły, wesoła
alto, alta wysoki, wysoka
basso, bassa niski,niska
bello, bella przystojny, piękna
brutto, brutta brzydki, brzydki
contento, contenta zadowolony, zadowolona
debole słaby, słaba
divertente zabawny, zabawna
felice szczęśliwy, szczęśliwa
forte silny, silna
giovane młody, młoda
grasso, grassa gruby, gruba
intelligente inteligentny, inteligentna
laborioso, laboriosa pracowity, pracowita
magro, magra szczupły, szczupła
noioso, noiosa nudny, nudna
pigro, pigra leniwy, leniwa
stupido, stupida głupi, głupia
triste smutny, smutna
vecchio,-a, anziano,-a stary, stara

 

Po opanowaniu tych 20 par słówek sprawdź swoją wiedzę na Fiszkach przymiotników: charakter i wygląd ludzi – części I.