Lista czasowników ruchu – część II

Oto lista kolejnych wyrazów użytych w fiszkach czasowników ruchu – części drugiej. Możesz jej użyć do samodzielnej nauki tych słówek.

Copyright © by Nika Fronc-Iniewicz, 2009. All rights reserved.

 po włosku  po polsku
accelerare przyspieszać
allontanarsi oddalać się, odłączyć się
andare avanti, proseguire iść naprzód
andare indietro, ritirarsi cofać się
attraversare, passare przechodzić, przejeżdżać
avvicinarsi zbliżać się, podchodzić
condurre, guidare prowadzić (pojazd)
girare skręcać
lanciare, gettare, buttare, scagliare rzucać, ciskać
muoversi poruszać się
rallentare zwalniać
saltellare podskakiwać
scalare wspinać się
scappare, fuggire uciekać
seguire podążać (za kimś), śledzić
spingere pchać, naciskać
spostare przesuwać, przestawiać
trasferirsi, traslocare przeprowadzać się, przenosić się
volare latać
voltarsi odwrócić się

 

Po opanowaniu tych 20 par słówek sprawdź swoją wiedzę na Fiszkach czasowników ruchu – części II.